Výroba CD a DVD - lisovanie, napaľovanie, potlač, obaly

Telefon: +420530343375
Hľadanie

Vysvetlenie použitých pojmov

Lisovanie DVD - čo to znamená?. Prečo zvoliť lisovanie DVD a nie napaľovanie DVD? Čo je glasmasstering pri lisovaní DVD? Čo to znamená DVD5 a DVD9?

Lisovanie DVD, cudzím ale používaným slovom označované tiež ako replikácia DVD, je proces priemyslové výroby kópii optických diskov (DVD) z jedného zdroja. Hotové DVD majú formu DVD-Audio pre zápis audio signálu, DVD-ROM pre zápis dát a najznámejší DVD-Video pre zápis audiovizuálnych diel. Ďalšou možnosťou je napr. DVD Hybrid pre kombináciu záznamu videa a dát na jednom nosiči tak, že disk je rozdelený na dva nezávislé priestory. Procesy určujúce formu výsledného CD sú nastavené už behom tzv. premasteringu, kde sú dáta, video alebo audio zapísané na CD pomocou noriem zápisu definovaných celosvetovou jednotnou normou nazývanou Rainbow Book. Záznam dát pri lisovaní CD je rozdielny oproti napaľovaní CD. Dáta sú zapísané behom lisu, vytvorením 3D priehlbní do hmoty CD, na rozdiel od napaľovania CD, kde je zápis dát tvorený zmenou parametru reflexnej vrstvy CD-R. Môžeme teda povedať, že vďaka tomuto spôsobu záznamu dát je lisovanie CD najkvalitnejší a najtrvanlivejší spôsob zápisu dát na kompaktné disky (rozdiel pri zápise lisovania DVD je len v hustejšom zázname dát na mm2 oproti zápisu dát pri lisovaní CD).

 

Premastering CD

Lisovanie CD prebieha vždy z digitálneho zdroja, ktorým je buď kvalitne nahrané (napálené) CD-R alebo hotový súbor dát s presnou špecifikáciou podľa Rainbow Booku z harddisku. Pre lisovanie CD Audio je možné použiť záznam na DAT. Vo všetkých iných prípadoch než je CD-R, je nutné dobre poznať spôsoby uloženia dát určených pre prípravu lisovania CD.

Mastering CD
Glassmaster / Stemper
Lisovanie CD zahajuje výroba stemperu, ktorý je vytvorený z glassmasteru. Sklo je použité ako podklad pre prvotné zachytenie zdrojových dát z premasteru. Odtiaľ názov glassmaster. Tento sklenený podklad vo tvare kruhu s priemerom 240 mm a hrúbkou 6 mm má na sebe kovovú fotorezistentnú vrstvu, ktorá sa pomocou laserového lúča nasvecuje. Miesta, ktorá sa osvietia, sú po vyvolaní vyplavené, a tým vzniknú priehlbne až na sklo. Z takto pokovaného skla so záznamom ďalej v galvanickej kúpeľi dá dole negatív na plech z niklu, hrúbky 0,3 mm a vznikne tzv. stemper, ktorý je základom pre formy na lisovanie CD.

Lisovanie CD
Lisovanie CD prebieha v špeciálnych lisovacích strojoch na báze vstrekovania, kde je základná hmota CD - polykarbonát – roztavený vysokou teplotou ( 210 - 320 stupňov celsia) na tekutinu, a ta je vstrekovaná do foriem, ktoré majú tvar výsledného CD, a v nich je umiestnený práve stemper. Pod vysokým tlakom ( i 20t) vznikne polykarbonátový disk, ktorý obsahuje vyššie uvedené pozitívne vytvorené priehlbne. Tento prvotný proces lisovania CD trvá 3-5 s. V tejto fáze už CD obsahuje všetky zdrojové dáta, ktoré chceme lisovaním CD zapísať na kópie masteru, ale pretože CD ešte neobsahuje reflexnú vrstvu, ktorá dovoľuje laserovému lúču dáta čítať, stále nie je možné takéto CD prehrávať. Reflexná vrstva vznikne metalizačným procesom, kde je nanášaný hliník na povrch polykarbonátového disku. Pretože je nanesená metalická vrstva nestabilná a dochádza k rýchlej oxidácii, je jej ochrana zaistená ďalším postupom lisovania CD, pomocí UV lakovania. Lakovanie nielen chráni reflexnú vrstvu, ale tiež pripraví povrch hotového CD pre ďalší proces, a tým je potlač, čo je záverečná fáza lisovania CD.

Priemerný výstup jedného stroja pre lisovanie CD je 550 - 900 diskov za hodinu.

Testovanie CD
Lisovanie CD sa samozrejme nezaobíde bez testovania kvality hotových CD. CD sú, rovnako ako stemper, testované behom celého výrobného procesu lisovania, kde sú stále odoberané vzorky už hotových CD. Testovanie prebieha v špeciálnych testovacích strojoch na cca 8 - 10 parametroch. Tento testovací stroj "prehráva" CD alebo stemper a meria ich fyzikálne a elektrotechnické veličiny. Chyby sú v priebehu procesu lisovania CD odstránené ihneď. Pri lisovaní CD bežne dochádza aj k opotrebení stamperu, obzvlášť pri dlhých sériách (v radoch tisícov kusov od jedného titulu), a potom musí byť stemper z lisovacích foriem vyňatý a nahradený novým. Týmto spôsobom je zaistená konzistentná kvalita celej série jedného titulu pri lisovaní CD.

Potlač CD
Lisovanie CD je uzavreté potlačou hotových CD technológiami: ofset a sito. Pretože spôsob potlače určuje výslednú cenu lisovania CD, venujeme tejto záverečnej fáze viac v samostatnom článku: potlač pre lisovanie CD.

 

Výroba CD a DVD - lisovanie, napaľovanie, potlač, obaly
Výroba CD a DVD - lisování, vypalování, potisk, obaly

Zobrazit klasickou verzi webu

Ďakujeme za Váš záujem o Vysvetlenie použitých pojmov na AZCD.sk

Lisovanie CD | Vysvetlenie použitých pojmov | Lisovanie CD - ceník | Lisovanie CD 80 mm / mini CD | Lisovanie CD vizitiek | Lisovanie CD Extra | Balenie CD | Tlačoviny, booklety | Potlač diskov | Ako pripraviť podklady k výrobe | Výrobné termíny, doprava, platba | Referencie | Lisovanie DVD | Vysvetlenie použitých pojmov | Lisovanie DVD - cenník | Balenie DVD | Tlačoviny, booklety | Ako pripraviť podklady pre lisovanie DVD | Potlač DVD diskov | Výrobné termíny, doprava, platba | Referencie | Napaľovanie CD | Napaľovanie CD - FAQ | Napaľovanie CD - cenník | Balenie CD | Tlačoviny, booklety | Výrobné termíny, doprava, platba | Jak připravit podklady k výrobě | Referencie | Napaľovanie DVD | Napaľovanie DVD - FAQ | Napaľovanie DVD - cenník | Balenie DVD | Tlačoviny, booklety | Potlač DVD disků | Ako pripraviť podklady k výrobe | Výrobné termíny, doprava, platba | Referencie | Potlač CD & DVD | Potlač CD a DVD | Technologie k potlaču CD & DVD | Potlač CD cenník | Potlač DVD cenník | Obaly na CD a DVD | Papierové a fóliové obálky na CD a DVD | Plastové boxy | Papierové obaly špeciálne - digipack | Kontakty / O nás | Kontakty | Obchodné podmienky | Služby | Dalšie služby | Výroba DVD authoring | Multimediálny CD-ROM | Design & DTP | Filmy na DVD | TOP 10 | Napaľovanie CD | Mapa stránok