Výroba CD a DVD - lisovanie, napaľovanie, potlač, obaly

Telefon: +420530343375
Hľadanie

Viac o obale digipack

Základne informácie o digipacku a prehľad technológie jeho výroby. Za čo vlastne platím.

Tento papierový obal na CD a DVD sa otvára ako kniha sprava doľava. Každá obojstranne potlačená časť digipacku sa nazýva panel. Týchto panelov môže byť niekoľko. Najčastejším prevedením digipacku je tzv. dvojpanelový digipack (2P/1T), ktorý má štyri strany k tlači (na každom panely sú dve). Po otvorení je na pravej strane umiestnený plastový nosič disku (tzv. tray), ktorý môže byť z číreho plastu alebo čierny. Vo výnimočných prípadoch, ide použiť aj biely (bohužiaľ nie vždy je skladom). Pridaním ďalšieho panelu (s dvoma stranami k tlači) vznikne trojpanelový digipack (3P/1T), ktorý má teda 6 strán k tlači. Nosič disku (tray) môže byť umiestnený po otvorení na strednom panely (najčastejším prevedením tohto typu digipacku) alebo na pravom panely. Ďalšou možnosťou tohto typu je umiestnenie dvoch nosičov diskov (trayov) na dva panely a vznikne tak typ 3P/2T. A týmto spôsobom môžeme pokračovať ďalej. Pridávame panely a traye. Jediné obmedzenie je veľkosť archu papiera, na ktorý je nutné umiestniť všetky tlačové strany digipacku tak, aby boli vyseknuté použitím jednej výsekovej formy (raznice). Formát nami používaného archu je B2.

foto: 3P/1T
foto: 3P/2T
Ako každý papierový obal aj digipack ponúka ďalšie možnosti práce s jeho designom. Hovoríme tu o: výseku vrecka na booklety, o parciálnom lakovaní, razbe apod. Výseky vreciek sú bežným detailom pri výrobe tohto papierového obalu. Razba alebo parciálne lakovanie je možné tiež, ale je nutné poznať detaily ich aplikácie pred zahájením výroby. Nejedná sa o nič zložitého, väčšinou postačí jedna telefonická nebo mailová konzultácia s technológom výroby papierovych obalov na CD a DVD.

Ako sa digipack vyrába? Za čo vlastne platíte?
Tlač digipacku
Grafika digipacku je tlačená na bežných plochých tlačiarňach, ktoré dovoľujú tlač na kartón. Nie každá tlačiareň poskytuje túto možnosť, a preto nie každá tlačiareň je vhodná pre tlač takého papierového obalu. Vzhľadom k hrúbke použitého papieru môže nastať problém so sútlačou farieb. Tu ako dôležitý prvok pre naozaj dobrý výsledok tlače poslúži chemický nátlačok (chromalín) alebo digitálny nátlačok z nátlačkovej tlačiarne, ktorý pomôže obsluhe tlačiarne k nastaveniu jednotlivých farieb sútlače a následnou kontrolu sútlače na všetkých hotových výtlačkoch.
Tlač digipacku je realizovaná jednostranne. Jednotlivé panely obojstranne potlačené vzniknú ohybom papieru a lepením. Tento technologický postup výroby digipacku má za následok že v mieste chrbta, na jeho vnútornej strane (myslíme miesto medzi dvoma panelmi po otvorení digipacku ) je štandardne biele. Nie vždy je biela farba tejto vnútornej strany chrbtu žiaduca, nech už z dôvodu grafického zámeru alebo len preto, že sa Vám biela proste nepáči. Riešením je tlač na druhú stranu kartónu len v miestach, kde vznikne po výseku a lepení vnútorná strana chrbta. Potlač tohto miesta môže byť realizovaná vo farbách CMYK alebo vo farbách definovaných podľa vzorníka Pantone. Ale pozor tato úprava má niekoľko problémov:
1. kartón vhodný pre výrobu digipacka je na jednej strane leštený (strana tlače) a na druhej strane nie, tzn. že výsledná tlač v mieste vnútorných strán chrbtu sa bude mierne líšiť, pretože sa tlačí na nevyhladený povrch kartónu.
2. druhá strana kartónu nie je laminovaná, a toto tiež spôsobí odlišnú farebnosť vnútornej strany chrbta oproti jednotlivým panelom digipacku
3. ak by ste chceli aby tlačená grafika na vnútornej strane chrbta plynule napojila na tlač jednotlivých panelov, bohužiaľ nie je možné bez akceptovania minimálneho posunu panelu voči chrbtu až o 1 mm z dôvodu technológie výroby digipacku.
Povrchová úprava digipacku

Povrchová úprava výtlačkov zvyšuje pridanú hodnotu výrobku a je tiež dôležitá pre ochranu tlače a knihárske spracovanie digipacku. Vo všetkých miestach ohybu papiera by bežným používaním tohto obalu bez riadnej povrchovej úpravy došlo k praskaniu farby, čo nevypadá rozhodne dobre. Ako povrchová úprava sa používa laminácia - matná alebo lesklá a tiež strojový lak, ktorý ale neodporúčame. Laminácia je pevnejšia a dlhšie chráni papierový obal pred praskaním tlače v miestach ohybu pri jeho bežnom používaní - počítajte s tou najlepší možnosťou, že následný užívateľ vášho CD či DVD titulu bude brať digipack do ruky denne a tak miesta ohybu (hlavne v chrbte obalu) sú extrémne namáhané aj pri najšetrnejšom používaní. Na viac cenový rozdiel povrchovej úpravy strojným lakom je oproti laminácii je zanedbateľný, v radoch 0,20 - 0,60 Kč/ks bez DPH.

Kedy použiť lesklú laminu a kedy matnú?

Laminovaním rozumieme pokrytie povrchu hotovej tlače polypropylénovou či polyesterovou fóliou. Tato fólia môže mať rôznu hrúbku a môže byť lesklá alebo matná. Matné laminovanie je ideálne pokiaľ digipack má mať farby "zatiahnuté", dalo by sa povedať decentné a jemné. Napríklad pri digipacku, kde je grafika a sadzba využíva biely podklad papieru a všetko je v odtieňoch šedej, hnedej, atd. (pozor nie je to podmienkou). Ako príklad uvádzame digipack vyrábaný pre hudobný projekt Magnetik - Laudanum, ktorý sme vyrábali. Použitá grafika navodzuje dojem temna a pochmúrna, čo matné laminovanie dokonale podporí. Farby sa po matnom laminovaní ešte viac "zatiahnu". Naopak lesklé laminovanie "vytiahne" farby do lesku viz napr. titul pre skupinu The Bridgeheads - Things, kde lesklé laminovanie vytvorí pekný žiarivý dojem aj keď je použitá čierno-šedá škála farieb alebo pre pestrú farebnú koláž ako v prípade projektu Soil - In fields.
Ďalším vodítkom je aj naša skúsenosť s obidvoma typmi laminovania, kde matné lamina bežným používaním obalu zanecháva na sebe viac stôp (škrabance, odtlačky prstov, ryhy atd.) Lesklá lamina tieto problémy eliminuje.
Cenovo je lesklé laminovanie výhodnejšie než matné (matné je o 0,50 Kč/ks bez DPH drahšie)
Výsek digipacku
Pomocou výsekovej raznice, ktorú tvoria ostré nože pre rez a tupé nože pre vrypy (nôž v tomto mieste papier nerozdelí len ľahko nasekne, aby mohol následne vzniknúť perfektný a plynulý ohyb papieru), sa jednotlivé výtlačky oddelia z potlačeného a povrchovou úpravou opatreného archu papiera. Raznicu je potrebné umiestniť do výsekového stroja a postupným nanášaním archov dôjde k výseku polotovaru pre ďalšiu výrobu digipacku. Pre tuto časť výrobného procesu je bezpodmienečná znalosť výsekových technológií a postupov pre prípravu archov (archová montáž) už pred samotnou tlačou, ako napr. umiestnenie značiek, zaistenie dostatočných spádov atd.
Lepenie digipacku
V tejto fáze výroby digipacku už držíme v ruke polotovar, ktorý je nutné "len" skompletovať. Mohli sme povedať, že už nie je potrebné obávať sa žiadnych komplikácií, ale opak je pravdou. Čo nám pomôže kvalitná tlač, dobre spravený výsek, keď následné lepenie je robené nedbalo. Je to potom škoda. O čom hovoríme? O zhotovení jednotlivých panelov, ktoré ako sme už uviedli sú vytvorené ohnutím a zlepením potlačeného papiera. Teraz Vás zoznámime s dvomi u nás používanými postupmi lepenia pri výrobe digipacku.
Ide o bodové lepenie a celoplošné lepenie jednotlivých panelov. A tu dochádza k určeniu výsledku celej práce.
Keď použijeme bodové lepenie, znamená to, že na nepotlačenú stranu umiestnime v niekoľkých miestach (bodoch) obojstrannú lepiacu pásku, ohneme druhú stranu panelu a máme hotový panel. Je to jednoduché a rýchle. Výsledok ale odpovedá tejto jednoduchosti. Na paneloch vznikne v mieste ohybu vydutie pri pohľade zo strany o dĺžke až 1 cm, jednotlivé strany panelu nejde presne k sebe prichytiť, a tak je po otvorení digipacku vidieť až 2 mm posun hrán jednotlivých strán panelu proti sebe. Na paneli je teda vidieť, že je vytvorený ohnutím a zlepením papiera.
Celoplošné lepenie oproti tomu vytvorí panel, ktorý naozaj vypadá ako z jedného kusu papieru a pri dobrom laminovaní pôsobí dokonca dojmom tlače na plast. Ako je to možné? Na všetky nepotlačené strany digipacku sa nanesie dostatočná vrstva lepidla po celej ploche, ručne sa papier ohne a pritlačí k sebe, následne je takto zlepený digipack nechaný pod lisom do zaschnutia lepidla. Výber technológie je teda na Vás.
Kedy použiť bodové lepenie a kedy celoplošné lepenie panelov digipacku?
Rozhodnutie o type lepenia je nutné riešiť pred zadaním výroby, pretože pre bodové lepenie aj celoplošné lepenie používame iné vyseknuté polotovary (rozdiely sú v stotinách milimetrov, ale aj tak je treba vedieť vopred, ktorý typ lepenia požadujete). Pri bodovom lepení je výroba viac automatizovaná, pri celoplošnom lepení je všetko ručná práca. A tu je prvý rozdiel, a síce v cene. Cena je u celoplošného lepenia vyššia aj o 10 Kč/ks oproti bodovému lepeniu.
Ďalším momentom pre rozhodnutie je čas výroby, pretože dodací termín pri bodovom lepení je 10 dní, pri celoplošnom lepení 14 - 21 dní. (jedná sa o najneskoršie termíny, ktoré ide upraviť podľa momentálneho stavu výroby v danom časovom období).
Ďalším obmedzením pri volení typu lepenia papierového obalu je použitie razby. Pokiaľ je na paneli digipacku použitá razba, nie je možné zvoliť celoplošné lepenie z  technologických dôvodov (po celoplošnom lepení ide digipack do lisu a razba by zmizla). 
Jednoduchšie ide teda povedať, že bodové lepenie je rýchle a lacné. Celoplošné je krásne a dokonalé vo výsledku, ale drahšie a časovo náročnejšie. Z našich skúseností vieme, že väčšina hudobných projektov, hradiacich si výrobu obalu z vlastných peňazí, aj cez drahšiu výrobu celoplošného lepenia, mu dáva prednosť. Vedia, že CD s perfektným obalom dokonalo dokreslí časovú a finančnú investíciu tak náročného projektu akým vydanie CD je. Naopak komerčné organizácie, ktoré použijú digipack, ako lepší obal na CD a DVD, volia lacnejšiu a rýchlejšiu výrobu, pretože sa jedná o nosiče, ktoré rozdávajú zdarma, ako napríklad značka Davidoff. Ale sú aj výnimky, kedy kapela potrebuje rýchlo a lacno vyrobiť digipack, volia potom bodové lepenie alebo opačne sieť exkluzívnych hotelov naopak trvá na precíznom knihárskom spracovaní digipacku, pretože nechcú, aby CD, ktoré dávajú zdarma zákazníkom vypadalo lacno a kazilo dojem, a tak volia radšej celoplošné lepenie.
Kompletácia digipacku s CD alebo DVD
Papierovú časť digpacku máme hotovú a je pripravená k umiestneniu disku. Každý digipack pre umiestnenie disku obsahuje tzv. tray, čo je plastový polotvar, v ktorom je disk umiestnený. Tray môže byť číry, čierny alebo aj biely (bohužiaľ biela farba nebýva často skladom). Tray sa umiestňuje na panel lepením v štyroch bodoch ( traye sú preto upravené). Rovnako ako pri lepení panelov je aj tu možné traye umiestňovať strojovo alebo ručne. Pfi celoplošnom lepení panelov, lepíme tray ručne.
Do vlepeného traya sa umiestni disk a digipack je pripravený k záverečnému zataveniu do fólie.
Musí byť digipack zabalený do fólie?
Áno musí. Nie len, že ich vždy koncový užívateľ ocení pri obdržaní či zakúpení CD v digipacku, to že má naozaj originál nikým nepoužitý, ale tiež s technologického hľadiska je tavenie do fólie nutné. Lamina, ktorá je na povrchu obalu vytvára v mieste chrbta ťah, ktorý zapríčiní permanentné "otváranie" digipacku - ide o samovoľné zdvíhanie sa jednotlivých panelov. Vďaka zatavení digipacku do fólie v zatvorenom stave, je na laminu v mieste chrbta vytváraný tlak a dôjde tak v krátkej dobe k "zosadnutiu" alebo naformovaniu chrbta. Preto určite taviť do fólie.
Teraz sme Vás previedli technologickými postupmi tohto papierového obalu a teraz sa zameriame na prípravu podkladov k jeho výrobe.

 

Výroba CD a DVD - lisovanie, napaľovanie, potlač, obaly
Výroba CD a DVD - lisování, vypalování, potisk, obaly

Zobrazit klasickou verzi webu

Ďakujeme za Váš záujem o Viac o obale digipack na AZCD.sk

Lisovanie CD | Vysvetlenie použitých pojmov | Lisovanie CD - ceník | Lisovanie CD 80 mm / mini CD | Lisovanie CD vizitiek | Lisovanie CD Extra | Balenie CD | Tlačoviny, booklety | Potlač diskov | Ako pripraviť podklady k výrobe | Výrobné termíny, doprava, platba | Referencie | Lisovanie DVD | Vysvetlenie použitých pojmov | Lisovanie DVD - cenník | Balenie DVD | Tlačoviny, booklety | Ako pripraviť podklady pre lisovanie DVD | Potlač DVD diskov | Výrobné termíny, doprava, platba | Referencie | Napaľovanie CD | Napaľovanie CD - FAQ | Napaľovanie CD - cenník | Balenie CD | Tlačoviny, booklety | Výrobné termíny, doprava, platba | Jak připravit podklady k výrobě | Referencie | Napaľovanie DVD | Napaľovanie DVD - FAQ | Napaľovanie DVD - cenník | Balenie DVD | Tlačoviny, booklety | Potlač DVD disků | Ako pripraviť podklady k výrobe | Výrobné termíny, doprava, platba | Referencie | Potlač CD & DVD | Potlač CD a DVD | Technologie k potlaču CD & DVD | Potlač CD cenník | Potlač DVD cenník | Obaly na CD a DVD | Papierové a fóliové obálky na CD a DVD | Plastové boxy | Papierové obaly špeciálne - digipack | Kontakty / O nás | Kontakty | Obchodné podmienky | Služby | Dalšie služby | Výroba DVD authoring | Multimediálny CD-ROM | Design & DTP | Filmy na DVD | TOP 10 | Napaľovanie CD | Mapa stránok