V nákupnom košíku máte: 0 ks
Košík je prázdny.

Otázky a odpovede - FAQ

home-background

Výroba CD

Ako mám dodať obsah CD na výrobu kópií?

Základným predpokladom výroby kópií je prvý kus CD, ktorý slúži ako tzv. master. V priebehu objednávania môžete zvoliť jeden zo spôsobov jeho dodania – podklady prijímame po kompletnem vyhotovení objednávky.

Prijímame nasledujúce podoby masterov:

Fyzický nosič CD-R

Ide o štandardne vypálený disk CD-R vo formáte CD Audio (hudobný CD) alebo CD-ROM (dátové CD).

Jeden takýto nosič doručte fyzicky na našu prevádzku kuriérnou službou alebo Slovenskou poštou. Doporučujeme dodať radšej nosiče dva (originál + kópiu).

Prijímame aj digitálne formy masterov v podobe tzv. obrazu (image). Tento spôsob konzultujte s vaším zvukovým majstrom, ktorý bude presne vedieť, ako zvukové stopy previesť do príslušnej podoby. Obraz však môžete vytvoriť aj sami pomocou špecializovaného softvéru, ktorý nájdete napríklad tu.

ISO image

ISO je súbor obsahujúci digitálnu kópiu dát optického disku. Po jeho stiahnutí by sme mali byť schopní bez väčších problémov vypáliť fyzický nosič presne tak, ako vyžadujete – spolu s CD textom, ISRC kódmi a pod.

Ak vyžadujete vypáliť CD Audio, obraz musí byť vo formáte CUE/BIN. Ten tvoria dohromady 3 súbory: *.cue, *.bin, *.cdt. Pri dátovom disku (CD-ROM) ide o jeden súbor *.iso.

DDP image

Tento formát je trochu zložitejší, avšak väčšina nahrávacích štúdií ho pre vás na vyžiadanie vytvorí. Najlacnejší a ľahko použiteľný softvér na tvorbu DDP obrazov nájdete tu

Obrazy zabaľte do archívnych súborov ZIP alebo RAR a nahrajte na toto úložisko: https://azcd.filemail.com/ Do popisu uveďte číslo objednávky, názov titulu alebo meno objednávateľa na správnu identifikáciu Vašich podkladov.

Samostatné skladby WAV / AIFF / MP3

Na úložisko nahrajte skladby v súboroch WAV alebo AIFF (rozlíšenie 16 bitov, vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz). Formát MP3 nie je ideálny, použite ho preto iba v prípade nutnosti. 

Jednotlivé skladby musia byť označené takto: 01_nazov-piesne.wav, 02_nazov-piesne.wav, 03_nazov-piesne.wav…atd. Názvy vždy bez diakritiky. ISCR dodajte v textovom súbore.

Vytvoríme pre vás master spolu s pauzami medzi skladbami a pridáme CD text, prípadne aj ISRC. Výsledok nahráme na úložisko, odkiaľ si ho budete môcť stiahnuť a schváliť, prípadne požiadať o ďalšie úpravy.

Do zvuku jednotlivých skladieb nezasahujeme a nijako ich neupravujeme. Príprava mastera nemá žiadny vplyv na kvalitu, hlasitosť alebo dĺžku skladieb. Naša práca spočíva iba v nastavení disku na správny formát CD Audio (Red Book) alebo audio + video stopy na formát Enhanced CD (Blue Book).

Jednotlivé skladby zabalte do archívnych súborov ZIP alebo RAR a pridajte vyplnený zoznam skladieb (ukážka zoznamu skladieb na stiahnutie tu). Nahrajte hotový archívny súbor do tohto úložiska: https://azcd.filemail.com/. Do popisu uveďte číslo objednávky, názov titulu alebo meno objednávateľa na správnu identifikáciu Vašich podkladov.

Ako mám dodať tlačové dáta pre potlač CD a tlač bookletov a papierových obalov?

Všetky tlačové súbory a odkaz na ich stiahnutie z úložiska pošlite v odpovedi na potvrdenú objednávku e-mailom. Súbory musia byť vo formáte PDF.

 • PDF súbor by mal obsahovať tlačové dáta vo farebnom režime CMYK a mať raster 300 dpi.
 • Šablóny na prípravu tlačových dát v rozmere 1:1 nájdete vždy v popise vybraného typu balenia CD.
 • Šablóny na prípravu potlače CD si môžete stiahnuť tu: šablóna potlač CD do 300 ks (vypaľovanie), šablóna potlač CD nad 300 ks (lisovanie)
 • Ak pri objednávke vyberiete „Skontrolovať tlačové dáta“, všetky materiály, ktoré ste nám poslali, detailne skontrolujeme. O všetkých nejasnostiach, problémoch a prípadnej nefunkčnosti vás budeme informovať a konzultovať s vami ďalší postup. 

Ďalšie odporúčania:

 • Všetky písma sadzby potlače CD dajte do kriviek. Tlač písma bude ostrejšia a predídete aj vráteniu tlačových dát potlače CD kvôli absencii fontu. Minimálna veľkosť písma je 7 bodov pri pozitívnej a 8 bodov pri negatívnej tlači. Čierne písmo vytvorte iba v 100 % K a nastavte ho na pretlač (overprint).
 • Spadávka je 3 mm – bez spadávky nemožno tlačiť.
 • Najmenšia hrúbka linky je 0,2 mm.
 • Farebný režim pre tlač je CMYK. RGB neprijímame, preto si vždy pred zaslaním dát túto skutočnosť overte. Pri farebnej tlači 1–5 je farebný režim určený farebnou škálou Pantone.
 • Pantone Machine System je škála farieb uvedených vo vzorkovnici – číslom uvedeným pri vybranej farbe ju definujete pre potlač.
 • Do grafického návrhu neumiestňujte žiadne čiary ohraničujúce objekty, ktoré sa nemajú tlačiť, odstráňte linky výkresov a šablón a dodajte iba materiál určený na tlač. Vo výslednom produkte sa objaví všetko, čo je zahrnuté vo vami dodaných dátach. 
Akú kontrolu tlačových dát mám vybrať v kalkulátore pre zadanie výroby CD?

V druhom kroku našich kalkulátorov (Doplňujúce parametre) nájdete voľbu: "Tlačové dáta dodám a chcem" s týmito parametrami:

Bez kontroly

Túto možnosť vyberte pokiaľ tlačové dáta spracoval profesionál v odbore polygrafie. Teda niekto kto pravidelne (aspoň raz týždenne) pripravuje podklady pre tlač v ofsetových tlačiarňach, kto má za sebou realizáciu sadzby a tlače kníh, brožúr, novín, časopisov, posterov či reklamných letákov.

Urobit kontrolu

Túto možnosť vyberte pokiaľ tlačové dáta spracovávate sami a nie ste profesionál v odbore polygrafie, popr. vámi dohodnutý grafik, ktorý také nie je profesionál v odbore polygrafie ( tzn. pravidelne - aspoň raz týždenne - nepripravuje podklady pre tlač v ofsetových tlačiarňach).

Pozor: webový grafik, video editor či fotograf (aj profesionálny) sú určite odborníci na vizuálny štýl, ale nemusia byť znalci polygrafie.

Pri výbere tohto parametra prevezmeme všetky vámi dodané materiály na tlač a detailne ich skontrolujeme z pohľadu polygrafických noriem (rozmery, spadávky, rastre, farebné režimy, použitie fontov a ich nastavenie pre korektnú tlač, umiestnenie a kvalitu vložených log, atď.).

Výsledkom kontroly je prehľadný zoznam vr. náhľadov nasadených v šablónach. Vidíte tak takmer kompletný výsledok a objavíte všetky nejasnosti, problémy či prípadné nefunkčnosti v dodaných podkladoch. Na základe tohto výstupu môžete vykonať kompletné opravy a doladenie tlačových dát pre perfektný výsledok a také s vámi môžeme následne konzultovať ďalší postup pre opravy a doladenie. Niekedy opravy nie je možné vykonať, pretože už zdrojové dáta neboli korektné (napríklad scan fotografie alebo kresby) a je treba len nájsť postup, ako čo najviac eliminovať prípadné nedostatky v tlači.

K dispozícii máte dve kontroly. Prvý - na základe jej výstupu a prípadnej konzultácie s nami vykonáte opravy. Druhá - dodáte opravené tlačové dáta na kontrolu a výsledkom by malo byť odsúhlasenie k výrobe.

V prípade, že Vaša oprava tlačových dát bude nedostatočná, neúplná a poprípade sa objavia ďalšie nové, doposiaľ sa nevyskytujúce chyby, dostanete ďalší zoznam chýb na opravu. Táto ďalšia kontrola či kontroly sú potom v súlade s obchodnými podmienkami účtované, a síce 21 € vr. DPH za každú kontrolu.

Vykonať kontrolu vr. digitálneho nátlačku

Táto možnosť je rovnaká ako predchádzajúca (Vykonať kontrolu) s pridaním výstupu v podobe digitálneho nátlačku zo schválených a už korektných tlačových dát.

Cieľom nátlačku je predložiť Vám tlačové dáta fyzicky (na papieri) a umožniť Vám tak kontrolu farebnosti a vzhľadu ešte pred samotnou tlačou.

Tento nátlačok môže odhaliť prípadný nesúlad vo farebnosti (podkladových plôch, fotografií, log atď.) s Vašou predstavou a predísť nepríjemným prekvapeniam, ktoré sa môžu objaviť po dodaní finálnej tlače.

Digitálne nátlačky dodávame vo formátoch A4 alebo A3 podľa rozsahu objednaných tlačovín. Maximálny počet nátlačkov v cene on-line kalkulátora je 2x strana A3. V prípade rozsiahlejších tlačových dát (napr.: digipack + booklet 16 strán) vyberieme po diskusii s Vami kritické miesta a pre tie necháme pripraviť certifikovaný nátlačok (zo skúsenosti vieme že väčšinou tento rozsah stačí). Pokiaľ ale predsa treba urobiť väčší počet nátlačkov (či už z dôvodu rozsahu tlačových dátumu alebo vašej žiadosti), dohodneme si s vámi individuálnu cenu.

Vykonať kontrolu vr. nátlačku

Táto možnosť je rovnaká ako predchádzajúca (Vykonať kontrolu) s pridaním výstupu v podobe digitálneho nátlačku zo schválených a už korektných tlačových dát.

Cieľom nátlačku je predložiť Vám tlačové dáta fyzicky (na papieri) a umožniť Vám tak kontrolu farebnosti a vzhľadu ešte pred samotnou tlačou.

Tento nátlačok môže odhaliť prípadný nesúlad vo farebnosti (podkladových plôch, fotografií, log atď.) s Vašou predstavou a predísť nepríjemným prekvapeniam, ktoré sa môžu objaviť po dodaní finálnej tlače.

Digitálne nátlačky dodávame vo formátoch A4 alebo A3 podľa rozsahu objednaných tlačovín. Maximálny počet nátlačkov v cene on-line kalkulátora je 2x strana A3. V prípade rozsiahlejších tlačových dát (napr.: digipack + booklet 16 strán) vyberáme po diskusii s Vami kritické miesta a pre tie necháme pripraviť certifikovaný nátlačok (zo skúsenosti vieme že väčšinou tento rozsah stačí). Pokiaľ ale predsa je potrebné urobiť väčší počet nátlačkov (či už z dôvodu rozsahu tlačových dát alebo Vašej žiadosti), dohodneme si s vami individuálnu cenu.

Spracovanie tlačových dát na základe dodaných podkladov

Táto možnosť vám zjednodušuje prípravu tlačových dát na maximum. Pretože máte jasnú predstavu ako by mal obal a potlač Vášho CD, vinylu či kazety vyzerať, stačí nám ju oznámiť a my urobíme presne to, čo potrebujete vrátane dodržania všetkých nutných parametrov pre perfektný tlačový výstup.

Dodáte všetky fotografie, kresby a logá v súboroch (eps, tiff, pdf popr. jpg), vybrané fonty (mali by byť opentypes) a všetky texty v dokumente DOC či TXT. Ďalej do mailu napíšete vašu predstavu (napr. takto: strana 1. fotka xxx.jpg + text :“…….“; strana 2. text:“………“; atď.) alebo jednoducho vo Worde, Photoshope, Zonerphoto či inom software umožňujúcom jednoduchú a rýchlu vizualizáciu vašej predstavy, vytvoríte náhľadové stránky bez komplikovaného riešenia nejakých parametrov, a tie nám pošlite ako návod.

Po prevzatí dodaných podkladov preveríme ich použiteľnosť av prípade nejasností či chýbajúcich komponentov Vás budeme kontaktovať. Akonáhle máme všetko pohromade, začneme proces tvorby, tzv. sadzbu tlačových dát, a výsledok v podobe PDF súborov vám zašleme na vykonanie korektúry. Tento proces trvá spravidla 48 – 72 hodín od schválenia všetkých podkladov.

Na základe vami vykonanej korektúry dopracujeme sadzbu do finálnej podoby. Predmetom korektúry je oprava a doladenie textov, zhodnotenie použitých fotiek a celkovej farebnosti. Počas korektúry už nie je možné meniť štruktúru zadania v zmysle zmeny počtu strán, ich rozmiestnenia, zmena typu obalu a pod. Takáto prípadná zmena by znamenala tzv. viacpráca a úpravu kalkulácie.

Prípadná druhá, tretia a ďalšie korektúry sú tiež spoplatnené: 21 € vr. DPH / kontrola

Cena uvedená v kalkulátore tiež nezahŕňa práce spojené s úpravou fotografií, ich dohľadávaním v databankách, úpravu log a fontov atď.

Aké sú termíny expedície na výrobu CD?

Všeobecne môžeme povedať, že pri výrobe CD platí termín pre expedíciu 5 - 14 dní od schválenia podkladov na výrobu v závislosti od typu balenia. Čím zložitejší obal tým dlhší termín.

V konfigurácii každého produktu vidíte "Predpokladaný termín expedície", ktorý je nastavený tak, že:

 • pokiaľ v deň objednania dodáte podklady na výrobu (obsah CD a tlačové dáta), a tieto podklady prejdú kontrolou - budú tzv. schválené na výrobu - termín uvedený v konfigurátore platí
 • pokiaľ bude nutné vykonať opravy podkladov z Vašej strany, termín expedície sa posúva o počet dní, ktoré boli na opravu podkladov nutné - počítame dni vr. víkendov a sviatkov
 • akonáhle budú podklady na výrobu schválené, budete o tomto informovaní e-mailom, kde bude uvedený nový aktuálny termín expedície.

Expedícia znamená, že tovar je v deň expedície odovzdaný dopravcovi alebo pripravený na osobné vyzdvihnutie.

Tu ukážka, kde nájdete položku "Predpokladaný termín expedície" v každom z našich konfigurátorov.

Download karta - čo to je?

Každé CD bude mať kartu s jedinečným kódom, ktorý umožní majiteľovi daného CD stiahnuť si mp3 celého CD do svojho počítača alebo telefónu, a to iba raz.

Majiteľ CD zadá adresu na karte: www.www.azcd.cz/ download-album a bude vyzvaný na zadanie kódu na karte.Po overení kódu sa na obrazovke zobrazí odkaz na stiahnutie archívneho súboru ZIP so všetkými súbormi mp3. Všetky súbory mp3 obsahujú značky ID3 vrátane titulnej strany (coveru). Stačí rozbaliť archívny súbor a spustiť súbory mp3 v prehrávači.

Použitý kód sa potom po 120 minútach zablokuje. Počas týchto 120 minút je možné ešte jedno stiahnutie, napr. ak počas prvého stiahnutia dôjde k poruche a archívny súbor ZIP je poškodený. Po tomto druhom stiahnutí je kód okamžite a trvalo znehodnotený. 

Cena v konfigurátore zahŕňa prenájom dátového úložiska a podporu sťahovania na 12 mesiacov. Každých ďalších 12 mesiacov je spoplatnených sumou 424 Kč s DPH. O predĺženie sa nemusíte starať, pred uplynutím doby uloženia vám ju pripomenieme e-mailom.

Šablóny pre grafikov - CD

Výroba vinylových platní

Aké sú všeobecné pravidlá masteringu vinylov?

Nahrávanie zvukového materiálu na gramo platňu prechádza dlhým reťazcom procesov, ktoré ovplyvňujú výsledný zvuk vložený do drážky vinylu. Všetky procesy majú hranice, ktoré sa musia rešpektovať vzhľadom na danú technológiu. Musíme akceptovať skutočnosť, že technológia mikrodrážok bola patentovaná v roku 1948 a odvtedy sa takmer nezmenila. Preto všetky moderné trendy spracovania zvuku nemusia v drážke gramofónu fungovať na 100 % tak ako v digitálnej verzii. Pri príprave podkladu na rezanie matrice pre lis je potrebné dodržiavať tieto základné a všeobecne známe odporúčania:

 • Vždy je potrebné dodržať dĺžku drážky pre jednu stranu vinylu. Je možné ísť do extrémov, ale to znamená zníženie úrovne záznamu a jeho dynamiky. V opačnom prípade, ak mám záujem o vysokú dynamiku a úroveň hlasitosti, musím počítať so skrátením dĺžky nahrávky na jednej strane.
 • Rozloženie stopy na strane nahrávky tiež ovplyvňuje výsledný zvuk - snímanie zvuku z drážky smerom do stredu je zhoršené, najmä pre vysoké frekvencie. Rozhodne je tiež dobré neumiestňovať na začiatok vleklé a tiché skladby.
 • Pozor na nadmerné používanie dnes bežných procesorov (napr. harmonizérov, stereo vitalizérov, hlasových procesorov atď.), ktoré sa nemusia "hodiť" do drážky vinylu. Ak si nie ste istí, mali by ste si to overiť pomocou test-pressou, alebo si dať vyrezať jeden vinyl na skúšobnú prevádzku. Rovnaká opatrnosť platí aj pre umelo (synteticky) vytvorené zvuky.
 • Stereofáza pre frekvencie pod 200 Hz musí byť nulová. Zlúčenie oboch kanálov nesmie viesť k strate týchto tzv. basov - ak sa tak stane, zvuk nie je dostatočne pripravený pre vinyl.
 • Všetky frekvencie pod 40 Hz a nad 16 kHz by sa mali odfiltrovať. Ide o frekvencie, ktoré sú v drážke úplne zbytočné - zbavíte sa mnohých problémov.
 • Zvukový záznam v drážke je oveľa dynamickejší ako digitálne alebo CD nahrávky. Hlasitosť by sa mala pohybovať od -9 do -19 dB LUFS v závislosti od typu zvukového materiálu.

Potom:

 • Všetky stopy pre celú stranu vložte do jedného súboru vrátane nastavených medzier.
 • Pošlite nám aj zoznam skladieb s časmi a dĺžkami skladieb. Ak nemáte zoznam skladieb, môžete použiť tieto formuláre.
 • Obe strany záznamu zabaľte do súboru ZIP alebo RAR. Súbor pomenujte názvom.
 • Súbor by mal obsahovať celkovo dva zvukové súbory (strana A + strana B) a zoznam skladieb.
 • Ak dodávate skladby samostatne, pošlite nám zoznam skladieb a súbory nahrajte opäť zabalené v súbore RAR alebo ZIP riadne označené názvami podľa zoznamu skladieb. Za prípravu si účtujeme poplatok 1000 - 3000 Kč v závislosti od náročnosti prípravy.
Ako dodať hudbu na lisovanie vinylov?

Odporúčané formáty:

 • WAV ‒ nekomprimované audio
 • AIF, AIFF  - nekomprimované audio
 • FLAC – bezstratová kompresia

Bitové rozlíšenie: odporúčame 24 a 32 bitov. Vinyl možno vyrobiť z podkladov s rozlíšením 16 alebo 20 bitov, ale neodporúčame to.

Vzorkovacia frekvencia: akceptujeme 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 a 192 kHz.

Nevhodné formáty:

Stratovo komprimované audio formáty – napr. MP3, MP2, MP1, MP4, AAC, M4A, AC3, WMA, MOV

Súbory požadujeme dodať takto:

 • Všetky skladby na celú stranu v jednom súbore vrátane nastavených medzier.
 • K súborom nám pošlite aj tracklist s priebežnými časmi a dĺžkou skladieb. Ak tracklist nemáte môžete použiť tieto formuláre: Word, PDF
 • Obe strany dosky zabaľte do súboru ZIP alebo RAR. Súbor pomenujte podľa názvu titulu.
 • Súbor by mal celkovo obsahovať dva audio súbory (strana A + strana B) a tracklist.
 • Pri dodaní skladieb samostatne nám pošlite tracklist a súbory opäť nahrajte zabalené do RAR alebo ZIP, riadne označené názvami podľa tracklistu. Za prípravu si účtujeme poplatok 40 - 90€ + DPH podľa náročnosti spracovania.
 • Súbory ZIP alebo RAR a nahrajte na toto úložisko: https://azcd.filemail.com/. Do popisu uvediete číslo objednávky, názov titulu a meno objednávateľa na správnu identifikáciu Vašich podkladov.
Koľko hudby sa zmestí na LP platňu?
typ vinylu 7'' 12''
   

Rock & Pop

Jazz

Classic

rýchlosť prehrávania 33⅓ rpm

7:00 min

21:00 min

23:00 min

28:00 min

rýchlosť prehrávania 45 rpm

5:00 min

12:00 min

- -
Ako dodať tlačové dáta na výrobu LP platní?

Všetky tlačové súbory alebo odkaz na ich stiahnutie z úložiska pošlite v odpovedi na potvrdenú objednávku e-mailom. Súbory musia byť vo formáte PDF.

 • PDF súbor by mal obsahovať tlačové dáta vo farebnom režime CMYK a mať raster 300 dpi.
 • Šablóny na prípravu tlačových dát v rozmere 1:1 nájdete vždy v popise vybraného typu balenia vinylu alebo vo FAQ.
 • Ak pri objednávke vyberiete „Skontrolovať tlačové dáta“, všetky materiály, ktoré nám pošlete, detailne skontrolujeme. O všetkých nejasnostiach, problémoch a prípadnej nefunkčnosti vás budeme informovať a konzultovať s vami ďalší postup. 

Ďalšie odporúčania:

 • Všetky písma sadzby dajte do kriviek. Tlač písma bude ostrejšia a predídete tým vráteniu tlačových dát z dôvodu absencie fontu. Minimálna veľkosť písma je 7 bodov pri pozitívnej a 8 bodov pri negatívnej tlači. Čierne písmo vytvorte iba v 100 % K a nastavte ho na pretlač (overprint).
 • Spadávka pre etikety a obaly je 3 mm – bez spadávky nemožno tlačiť.
 • Najmenšia hrúbka linky je 0,2 mm.
 • Farebný režim pre tlač je CMYK. RGB neprijímame, preto si vždy pred zaslaním dát túto skutočnosť overte. Tlačíme aj priamymi farbami Pantone. PDF súbory dodávajte už vytvorené s Pantone farbami.
 • Pantone Machine System je škála farieb uvedených vo vzorkovnici – číslom uvedeným pri vybranej farbe ju definujete pre potlač.
 • Do grafického návrhu neumiestňujte žiadne čiary ohraničujúce objekty, ktoré sa nemajú tlačiť, odstráňte linky výkresov a šablón a dodajte iba materiál určený na tlač. Vo výslednom produkte sa objaví všetko, čo je zahrnuté vo vami dodaných dátach.
Akú kontrolu tlačových dát mám vybrať v kalkulátore pre zadanie výroby LP platní?

V druhom kroku našich kalkulátorov (Doplňujúce parametre) nájdete voľbu: "Tlačové dáta dodám a chcem" s týmito parametrami:

Bez kontroly

Túto možnosť vyberte pokiaľ tlačové dáta spracoval profesionál v odbore polygrafie. Teda niekto kto pravidelne (aspoň raz týždenne) pripravuje podklady pre tlač v ofsetových tlačiarňach, kto má za sebou realizáciu sadzby a tlače kníh, brožúr, novín, časopisov, posterov či reklamných letákov.

Urobit kontrolu

Túto možnosť vyberte pokiaľ tlačové dáta spracovávate sami a nie ste profesionál v odbore polygrafie, popr. vámi dohodnutý grafik, ktorý také nie je profesionál v odbore polygrafie ( tzn. pravidelne - aspoň raz týždenne - nepripravuje podklady pre tlač v ofsetových tlačiarňach).

Pozor: webový grafik, video editor či fotograf (aj profesionálny) sú určite odborníci na vizuálny štýl, ale nemusia byť znalci polygrafie.

Pri výbere tohto parametra prevezmeme všetky vámi dodané materiály na tlač a detailne ich skontrolujeme z pohľadu polygrafických noriem (rozmery, spadávky, rastre, farebné režimy, použitie fontov a ich nastavenie pre korektnú tlač, umiestnenie a kvalitu vložených log, atď.).

Výsledkom kontroly je prehľadný zoznam vr. náhľadov nasadených v šablónach. Vidíte tak takmer kompletný výsledok a objavíte všetky nejasnosti, problémy či prípadné nefunkčnosti v dodaných podkladoch. Na základe tohto výstupu môžete vykonať kompletné opravy a doladenie tlačových dát pre perfektný výsledok a také s vámi môžeme následne konzultovať ďalší postup pre opravy a doladenie. Niekedy opravy nie je možné vykonať, pretože už zdrojové dáta neboli korektné (napríklad scan fotografie alebo kresby) a je treba len nájsť postup, ako čo najviac eliminovať prípadné nedostatky v tlači.

K dispozícii máte dve kontroly. Prvý - na základe jej výstupu a prípadnej konzultácie s nami vykonáte opravy. Druhá - dodáte opravené tlačové dáta na kontrolu a výsledkom by malo byť odsúhlasenie k výrobe.

V prípade, že Vaša oprava tlačových dát bude nedostatočná, neúplná a poprípade sa objavia ďalšie nové, doposiaľ sa nevyskytujúce chyby, dostanete ďalší zoznam chýb na opravu. Táto ďalšia kontrola či kontroly sú potom v súlade s obchodnými podmienkami účtované, a síce 21 € vr. DPH za každú kontrolu.

Vykonať kontrolu vr. digitálneho nátlačku

Táto možnosť je rovnaká ako predchádzajúca (Vykonať kontrolu) s pridaním výstupu v podobe digitálneho nátlačku zo schválených a už korektných tlačových dát.

Cieľom nátlačku je predložiť Vám tlačové dáta fyzicky (na papieri) a umožniť Vám tak kontrolu farebnosti a vzhľadu ešte pred samotnou tlačou.

Tento nátlačok môže odhaliť prípadný nesúlad vo farebnosti (podkladových plôch, fotografií, log atď.) s Vašou predstavou a predísť nepríjemným prekvapeniam, ktoré sa môžu objaviť po dodaní finálnej tlače.

Digitálne nátlačky dodávame vo formátoch A4 alebo A3 podľa rozsahu objednaných tlačovín. Maximálny počet nátlačkov v cene on-line kalkulátora je 2x strana A3. V prípade rozsiahlejších tlačových dát (napr.: digipack + booklet 16 strán) vyberieme po diskusii s Vami kritické miesta a pre tie necháme pripraviť certifikovaný nátlačok (zo skúsenosti vieme že väčšinou tento rozsah stačí). Pokiaľ ale predsa treba urobiť väčší počet nátlačkov (či už z dôvodu rozsahu tlačových dátumu alebo vašej žiadosti), dohodneme si s vámi individuálnu cenu.

Vykonať kontrolu vr. nátlačku

Táto možnosť je rovnaká ako predchádzajúca (Vykonať kontrolu) s pridaním výstupu v podobe digitálneho nátlačku zo schválených a už korektných tlačových dát.

Cieľom nátlačku je predložiť Vám tlačové dáta fyzicky (na papieri) a umožniť Vám tak kontrolu farebnosti a vzhľadu ešte pred samotnou tlačou.

Tento nátlačok môže odhaliť prípadný nesúlad vo farebnosti (podkladových plôch, fotografií, log atď.) s Vašou predstavou a predísť nepríjemným prekvapeniam, ktoré sa môžu objaviť po dodaní finálnej tlače.

Digitálne nátlačky dodávame vo formátoch A4 alebo A3 podľa rozsahu objednaných tlačovín. Maximálny počet nátlačkov v cene on-line kalkulátora je 2x strana A3. V prípade rozsiahlejších tlačových dát (napr.: digipack + booklet 16 strán) vyberáme po diskusii s Vami kritické miesta a pre tie necháme pripraviť certifikovaný nátlačok (zo skúsenosti vieme že väčšinou tento rozsah stačí). Pokiaľ ale predsa je potrebné urobiť väčší počet nátlačkov (či už z dôvodu rozsahu tlačových dát alebo Vašej žiadosti), dohodneme si s vami individuálnu cenu.

Spracovanie tlačových dát na základe dodaných podkladov

Táto možnosť vám zjednodušuje prípravu tlačových dát na maximum. Pretože máte jasnú predstavu ako by mal obal a potlač Vášho vinylu vyzerať, stačí nám ju oznámiť a my urobíme presne to, čo potrebujete vrátane dodržania všetkých nutných parametrov pre perfektný tlačový výstup.

Dodáte všetky fotografie, kresby a logá v súboroch (eps, tiff, pdf popr. jpg), vybrané fonty (mali by byť opentypes) a všetky texty v dokumente DOC či TXT. Ďalej do mailu napíšete vašu predstavu (napr. takto: strana 1. fotka xxx.jpg + text :“…….“; strana 2. text:“………“; atď.) alebo jednoducho vo Worde, Photoshope, Zonerphoto či inom software umožňujúcom jednoduchú a rýchlu vizualizáciu vašej predstavy, vytvoríte náhľadové stránky bez komplikovaného riešenia nejakých parametrov, a tie nám pošlite ako návod.

Po prevzatí dodaných podkladov preveríme ich použiteľnosť av prípade nejasností či chýbajúcich komponentov Vás budeme kontaktovať. Akonáhle máme všetko pohromade, začneme proces tvorby, tzv. sadzbu tlačových dát, a výsledok v podobe PDF súborov vám zašleme na vykonanie korektúry. Tento proces trvá spravidla 48 – 72 hodín od schválenia všetkých podkladov.

Na základe vami vykonanej korektúry dopracujeme sadzbu do finálnej podoby. Predmetom korektúry je oprava a doladenie textov, zhodnotenie použitých fotiek a celkovej farebnosti. Počas korektúry už nie je možné meniť štruktúru zadania v zmysle zmeny počtu strán, ich rozmiestnenia, zmena typu obalu a pod. Takáto prípadná zmena by znamenala tzv. viacpráca a úpravu kalkulácie.

Prípadná druhá, tretia a ďalšie korektúry sú tiež spoplatnené: 21€ /kontrola vr. DPH.

Cena uvedená v kalkulátore tiež nezahŕňa práce spojené s úpravou fotografií, ich dohľadávaním v databankách, úpravu log a fontov atď.

Šablóny pre grafikov - vinyl
Download karta - čo to je?

Každý vinyl bude mať kartu s jedinečným kódom, ktorý umožní majiteľovi daného vinylu stiahnuť si mp3 celého vinylu do svojho počítača alebo telefónu, a to iba raz.

Majiteľ vinyla zadá adresu na karte: www.www.azcd.cz/ download-album a bude vyzvaný na zadanie kódu na karte.Po overení kódu sa na obrazovke zobrazí odkaz na stiahnutie archívneho súboru ZIP so všetkými súbormi mp3. Všetky súbory mp3 obsahujú značky ID3 vrátane titulnej strany (coveru). Stačí rozbaliť archívny súbor a spustiť súbory mp3 v prehrávači.

Použitý kód sa potom po 120 minútach zablokuje. Počas týchto 120 minút je možné ešte jedno stiahnutie, napr. ak počas prvého stiahnutia dôjde k poruche a archívny súbor ZIP je poškodený. Po tomto druhom stiahnutí je kód okamžite a trvalo znehodnotený. 

Cena v konfigurátore zahŕňa prenájom dátového úložiska a podporu sťahovania na 12 mesiacov. Každých ďalších 12 mesiacov je spoplatnených sumou 424 Kč s DPH. O predĺženie sa nemusíte starať, pred uplynutím doby uloženia vám ju pripomenieme e-mailom.

Aký je termín dodania u výroby vinylu?

Dodacia lehota závisí najmä od kapacity liniek v čase vašej objednávky. Garantujeme dodanie vinylu do 90 dní (12 týždňov) od schválenia zvukového materiálu bez skúšobného lisovania.

Ponúkame aj možnosť skrátenia dodacej lehoty vinylu na 35 dní (5 týždňov) od schválenia bez akéhokoľvek test-pressu. Túto lehotu vieme tiež garantovať.

Výroba kaziet

Ako upraviť dáta na výrobu kaziet?

Ako upraviť dáta na výrobu kaziet?

 • Hudobné dáta uložte vo formáte .wav či .aiff v kvalite minimálne 44,1 kHz a 16 bitov; vyššia kvalita je lepšia.
 • V ideálnom prípade dáta rozdeľte do dvoch súborov, ktoré budú na kazete predstavovať stranu A a stranu B. Súbory musia byť jasne označené ako A a B, aby sme ich správne zaradili.
 • Ak nám pošlete jednotlivé skladby, priložte k nim textový súbor, kde vypíšete zoznam skladieb v správnom poradí, ich dĺžku a tiež dĺžku páuz medzi jednotlivými skladbami. V opačnom prípade medzi skladby automaticky vložíme pauzu v dĺžke  dvoch sekúnd.

Náš tip: Pri rozdeľovaní albumu na dve strany kazety odporúčame stranu A vytvoriť o niečo dlhšiu než stranu B. Vďaka tomu bude možné kazetu počúvať bez prerušenia.

Pomocou tejto služby https://azcd.filemail.com/  doručte všetky produkčné súbory (tlačové údaje a obsah MC) do terénu: "Predmet" zadajte číslo objednávky, meno alebo názov zákazníka, aby bolo možné dokumenty správne priradiť.

Šablóny pre grafikov - kazety
Ako mám dodať tlačové dáta pre potlač MC a tlač J-card?

Všetky tlačové súbory a odkaz na ich stiahnutie z úložiska pošlite v odpovedi na potvrdenú objednávku e-mailom. Súbory musia byť vo formáte PDF.

 • PDF súbor by mal obsahovať tlačové dáta vo farebnom režime CMYK a mať raster 300 dpi.
 • Šablóny na prípravu tlačových dát v rozmere 1:1 nájdete vždy v popise vybraného typu balenia CD.
 • Ak pri objednávke vyberiete „Skontrolovať tlačové dáta“, všetky materiály, ktoré ste nám poslali, detailne skontrolujeme. O všetkých nejasnostiach, problémoch a prípadnej nefunkčnosti vás budeme informovať a konzultovať s vami ďalší postup. 

Ďalšie odporúčania:

 • Všetky písma sazby dajte do kriviek. Tlač písma bude ostrejšia a predídete aj vráteniu tlačových dát kvôli absencii fontu. Minimálna veľkosť písma je 7 bodov pri pozitívnej a 8 bodov pri negatívnej tlači. Čierne písmo vytvorte iba v 100 % K a nastavte ho na pretlač (overprint).
 • Spadávka je 3 mm – bez spadávky nemožno tlačiť.
 • Najmenšia hrúbka linky je 0,2 mm.
 • Farebný režim pre tlač je CMYK. RGB neprijímame, preto si vždy pred zaslaním dát túto skutočnosť overte. Pri farebnej tlači 1–5 je farebný režim určený farebnou škálou Pantone.
 • Pantone Machine System je škála farieb uvedených vo vzorkovnici – číslom uvedeným pri vybranej farbe ju definujete pre potlač.
 • Do grafického návrhu neumiestňujte žiadne čiary ohraničujúce objekty, ktoré sa nemajú tlačiť, odstráňte linky výkresov a šablón a dodajte iba materiál určený na tlač. Vo výslednom produkte sa objaví všetko, čo je zahrnuté vo vami dodaných dátach. 
Akú kontrolu tlačových údajov mám vybrať v kalkulačke na zadanie výroby kaziet?

V druhom kroku našich kalkulátorov (Doplňujúce parametre) nájdete voľbu: "Tlačové dáta dodám a chcem" s týmito parametrami:

Bez kontroly

Túto možnosť vyberte pokiaľ tlačové dáta spracoval profesionál v odbore polygrafie. Teda niekto kto pravidelne (aspoň raz týždenne) pripravuje podklady pre tlač v ofsetových tlačiarňach, kto má za sebou realizáciu sadzby a tlače kníh, brožúr, novín, časopisov, posterov či reklamných letákov.

Urobit kontrolu

Túto možnosť vyberte pokiaľ tlačové dáta spracovávate sami a nie ste profesionál v odbore polygrafie, popr. vámi dohodnutý grafik, ktorý také nie je profesionál v odbore polygrafie ( tzn. pravidelne - aspoň raz týždenne - nepripravuje podklady pre tlač v ofsetových tlačiarňach).

Pozor: webový grafik, video editor či fotograf (aj profesionálny) sú určite odborníci na vizuálny štýl, ale nemusia byť znalci polygrafie.

Pri výbere tohto parametra prevezmeme všetky vámi dodané materiály na tlač a detailne ich skontrolujeme z pohľadu polygrafických noriem (rozmery, spadávky, rastre, farebné režimy, použitie fontov a ich nastavenie pre korektnú tlač, umiestnenie a kvalitu vložených log, atď.).

Výsledkom kontroly je prehľadný zoznam vr. náhľadov nasadených v šablónach. Vidíte tak takmer kompletný výsledok a objavíte všetky nejasnosti, problémy či prípadné nefunkčnosti v dodaných podkladoch. Na základe tohto výstupu môžete vykonať kompletné opravy a doladenie tlačových dát pre perfektný výsledok a také s vámi môžeme následne konzultovať ďalší postup pre opravy a doladenie. Niekedy opravy nie je možné vykonať, pretože už zdrojové dáta neboli korektné (napríklad scan fotografie alebo kresby) a je treba len nájsť postup, ako čo najviac eliminovať prípadné nedostatky v tlači.

K dispozícii máte dve kontroly. Prvý - na základe jej výstupu a prípadnej konzultácie s nami vykonáte opravy. Druhá - dodáte opravené tlačové dáta na kontrolu a výsledkom by malo byť odsúhlasenie k výrobe.

V prípade, že Vaša oprava tlačových dát bude nedostatočná, neúplná a poprípade sa objavia ďalšie nové, doposiaľ sa nevyskytujúce chyby, dostanete ďalší zoznam chýb na opravu. Táto ďalšia kontrola či kontroly sú potom v súlade s obchodnými podmienkami účtované, a síce 375 Kč / 15 € + DPH za každú kontrolu.

Vykonať kontrolu vr. digitálneho nátlačku

Táto možnosť je rovnaká ako predchádzajúca (Vykonať kontrolu) s pridaním výstupu v podobe digitálneho nátlačku zo schválených a už korektných tlačových dát.

Cieľom nátlačku je predložiť Vám tlačové dáta fyzicky (na papieri) a umožniť Vám tak kontrolu farebnosti a vzhľadu ešte pred samotnou tlačou.

Tento nátlačok môže odhaliť prípadný nesúlad vo farebnosti (podkladových plôch, fotografií, log atď.) s Vašou predstavou a predísť nepríjemným prekvapeniam, ktoré sa môžu objaviť po dodaní finálnej tlače.

Digitálne nátlačky dodávame vo formátoch A4 alebo A3 podľa rozsahu objednaných tlačovín. Maximálny počet nátlačkov v cene on-line kalkulátora je 2x strana A3. V prípade rozsiahlejších tlačových dát (napr.: digipack + booklet 16 strán) vyberieme po diskusii s Vami kritické miesta a pre tie necháme pripraviť certifikovaný nátlačok (zo skúsenosti vieme že väčšinou tento rozsah stačí). Pokiaľ ale predsa treba urobiť väčší počet nátlačkov (či už z dôvodu rozsahu tlačových dátumu alebo vašej žiadosti), dohodneme si s vámi individuálnu cenu.

Vykonať kontrolu vr. nátlačku

Táto možnosť je rovnaká ako predchádzajúca (Vykonať kontrolu) s pridaním výstupu v podobe digitálneho nátlačku zo schválených a už korektných tlačových dát.

Cieľom nátlačku je predložiť Vám tlačové dáta fyzicky (na papieri) a umožniť Vám tak kontrolu farebnosti a vzhľadu ešte pred samotnou tlačou.

Tento nátlačok môže odhaliť prípadný nesúlad vo farebnosti (podkladových plôch, fotografií, log atď.) s Vašou predstavou a predísť nepríjemným prekvapeniam, ktoré sa môžu objaviť po dodaní finálnej tlače.

Digitálne nátlačky dodávame vo formátoch A4 alebo A3 podľa rozsahu objednaných tlačovín. Maximálny počet nátlačkov v cene on-line kalkulátora je 2x strana A3. V prípade rozsiahlejších tlačových dát (napr.: digipack + booklet 16 strán) vyberáme po diskusii s Vami kritické miesta a pre tie necháme pripraviť certifikovaný nátlačok (zo skúsenosti vieme že väčšinou tento rozsah stačí). Pokiaľ ale predsa je potrebné urobiť väčší počet nátlačkov (či už z dôvodu rozsahu tlačových dát alebo Vašej žiadosti), dohodneme si s vami individuálnu cenu.

Spracovanie tlačových dát na základe dodaných podkladov

Táto možnosť vám zjednodušuje prípravu tlačových dát na maximum. Pretože máte jasnú predstavu ako by mal obal a potlač Vášho CD, vinylu či kazety vyzerať, stačí nám ju oznámiť a my urobíme presne to, čo potrebujete vrátane dodržania všetkých nutných parametrov pre perfektný tlačový výstup.

Dodáte všetky fotografie, kresby a logá v súboroch (eps, tiff, pdf popr. jpg), vybrané fonty (mali by byť opentypes) a všetky texty v dokumente DOC či TXT. Ďalej do mailu napíšete vašu predstavu (napr. takto: strana 1. fotka xxx.jpg + text :“…….“; strana 2. text:“………“; atď.) alebo jednoducho vo Worde, Photoshope, Zonerphoto či inom software umožňujúcom jednoduchú a rýchlu vizualizáciu vašej predstavy, vytvoríte náhľadové stránky bez komplikovaného riešenia nejakých parametrov, a tie nám pošlite ako návod.

Po prevzatí dodaných podkladov preveríme ich použiteľnosť av prípade nejasností či chýbajúcich komponentov Vás budeme kontaktovať. Akonáhle máme všetko pohromade, začneme proces tvorby, tzv. sadzbu tlačových dát, a výsledok v podobe PDF súborov vám zašleme na vykonanie korektúry. Tento proces trvá spravidla 48 – 72 hodín od schválenia všetkých podkladov.

Na základe vami vykonanej korektúry dopracujeme sadzbu do finálnej podoby. Predmetom korektúry je oprava a doladenie textov, zhodnotenie použitých fotiek a celkovej farebnosti. Počas korektúry už nie je možné meniť štruktúru zadania v zmysle zmeny počtu strán, ich rozmiestnenia, zmena typu obalu a pod. Takáto prípadná zmena by znamenala tzv. viacpráca a úpravu kalkulácie.

Prípadná druhá, tretia a ďalšie korektúry sú tiež spoplatnené: 375 Kč / 15 € + DPH.

Cena uvedená v kalkulátore tiež nezahŕňa práce spojené s úpravou fotografií, ich dohľadávaním v databankách, úpravu log a fontov atď.

Výroba DVD a Blu-Ray

Ako dodať dáta na lisovanie DVD (DVD Master-disk)?
 • DVD5 ( do 4,7GB) dodajte na fyzickom nosiči DVD-R alebo ako ISO image (obraz) disku.
 • DVD 9, 10 (nad 4,7GB) dodajte na DLT páskach, DVD-R Dual Layer (DVD-R DL) alebo na dvoch DVD-R tak, že jednotlivé vrstvy obsahu DVD budú rozdelené authoringovým SW, ktorý pri záverečnom spracovaní automaticky vytvorí tieto dva jednovrstvové disky a vloží informácie o prechode medzi nimi. Je to jediný spôsob, ktorý zaručí bezchybnú výrobu glassmasteringu pre viacvrstvové DVD. Podklady dodané inak nemôžeme použiť. Ak si neviete rady, zavolajte nám. Pri výrobe glassmastera odhalíme všetky potenciálne chyby, o ktorých vás budeme informovať zaslaním chybového protokolu. V ňom nájdete informácie o oprave. Nestojí to nič, len váš čas a výrobný čas lisovaného DVD.
 • BD dodajte na fyzickom nosiči BD-R alebo ako ISO image (obraz) disku.

Použijte naše uložisko: https://azcd.filemail.com/

POZOR: Dáta lisovania DVD formátu DVD Video nevypaľujte v SW NERO, pretože nespĺňa štandardy pre tento formát. 

Ak si neviete si rady, napíšte nám na mail: info@azcd.cz

Objednávky výroby, platby a ďalšie

Ako platiť za objednávku?
 1. Po vypočítaní ceny a vloženia do košíka vyberte spôsob platby – kartou, na dobierku, úhradou faktúry bankovým prevodom alebo rýchly bankový prevod.
 2. Za každú realizovanú platbu vám vystavíme doklad podľa typu objednávky a produktu. Pri objednávkach výroby vám najprv vystavíme proforma faktúru – nedaňový doklad, na realizovanú platbu kartou alebo úhradu bankovým prevodom rovnakú faktúru s variabilným symbolom a číslom účtu. Výrobu vždy zúčtujeme na faktúre – daňovom doklade, kde je aj vyčíslená a rozpísaná DPH. Ak budete potrebovať zálohový daňový doklad, dajte nám prosím vedieť vopred, napr. uvedením tejto žiadosti v poznámkach v objednávke.
 3. Ak platíte bankovým prevodom v internetovom bankovníctve, nezabudnite uviesť variabilný symbol.
 4. Ak vaša objednávka nebude uhradená, považuje sa za neplatnú.
 5. Ak sa vám nepodarila platba kartou alebo rýchly bankový prevod, oznámte nám túto skutočnosť e-mailom s uvedením čísla objednávky – nájdeme rýchle riešenie.
 6. Sme platcovia DPH. Pre vývoz mimo Českej republiky v rámci EÚ vystavujeme objednávateľom – platcom DPH – faktúry s 0 % DPH.
 7. Ak chcete výrobu fakturovať na inú firmu, napríklad na sponzora alebo vydavateľa, zadajte jeho adresu ako objednávateľa a vašu adresu ako dodaciu adresu. Túto informáciu môžete uviesť aj v poznámke objednávky. Spätná úprava faktúry – daňového dokladu ‒ na inú fyzickú alebo právnickú osobu nie je možná.
Ako zadať objednávku výroby?
 1. V kalkulátore výroby zvoľte požadovaný produkt, na základe zadaných informácií sa vám vypočíta cena. Takto vytvorený a cenovo vyladený produkt vložte do košíka.
 2. Vyberte z ponuky preferovaný spôsob platby a dopravy. Nakoniec vyplňte fakturačné údaje, prípadne aj dodaciu adresu, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.
 3. Objednávku odošlite. A je to!
 4. Do e-mailu vám príde potvrdenie objednávky a proforma faktúra. Ak ste vybrali úhradu faktúrou, musíte zaplatiť prostredníctvom internetového bankovníctva. Ak ste zaplatili hneď po objednaní, či už kartou alebo prevodom na účet, neplaťte nič. Proforma faktúra je doklad o realizovanej úhrade.

V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás kontaktujte telefonicky alebo nám napíšte  e-mail na info@azcd.cz.

Kam nahrám dáta k objednávke výroby CD, gramoplatne, kazety, DVD atď.?
 1. Po odoslaní objednávky vám na zadaný e-mail obratom príde od nás potvrdenie o prijatí objednávky.
 2. Pre zaslanie podkladov k produkcii (tisková data i obsah CD/vinyl/kazeta/DVD/USB) použite toto uložisko: https://azcd.filemail.com/ a do popisu uvedte čislo objednávky, název titulu nebo jméno objednatele ke správné identifikaci Vašich podkladů. Kým nedodáte podklady k výrobe, objednávku nebude možné realizovať.

Podklady k výrobe musia byť dodané do 48 hodín od vykonanej objednávky. Ak podklady nebudú dodané v tejto dobe, vyhrázáme si právo na zmenu ceny, ktorá bude zodpovedať situácii vo výrobných nákladoch v momente spracovania Vašich podkladov k výrobě.

Obsah košíka
Celkem: 0,00 
Zobraziť košík
Vrátiť sa k nakupovaniu